Kalan Süre

Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin süresi ne olmalıdır?

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” verilmesi sağlanmalıdır.
 
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
 
Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
 
Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
 
Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat, olarak
 
Aşağıda sıralandırılan eğitimler verilir:
 
 
 
 
1. Genel Konular
 
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
 
2. Sağlık Konuları
 
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım
 
3. Teknik Konular
 
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma