Kalan Süre

İSG kongresi kapsamında gerçekleşecek panel ve konular


İşsağlığı ve güvenliği Aralık ayında gerçekleştirilecek olan Avrasya İSG Zirvesi’nde her yönüyle tartışılacak. Ana teması “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Salığı ve Güvenliği” olan zirve fuar ve kongre şeklinde planlanacak. 
 
Kongre kapsamında gerçekleşecek panel ve konular şöyle:
 
Paneller
 
İSG’de Psikososyal Risk Etmenleri (Moderatör Nilgün OKAY) 
İSG ve Meteorolojik Afetler 
Teknolojik Gelişmeler ve İSG alanına Yansımaları (Moderatör Fahri ERENEL)
Engelli Çalışanlar ve İSG 
İstanbul Master Planında Afetlerden Etkilenecek 
Sektörler ve Sorunları (Moderatör Şükrü ERSOY)
 
Konular
 
•Acil Durum Yönetimi 
•Afete Müdahalede Çalışanların Kişisel Koruyucu Ekipmanları 
•Afetlerin Yol Açtığı Mesleki Sağlık Sorunları 
•Çalışan Sağlığı 
•İSG’de Risk Yönetimi 
•İSG ve Afet ve Acil  Durum Eğitimleri 
•İSG Yönetim Sistemleri 
•İklim Değişiklikleri Sonucu Ortaya Çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri 
•İSG Açısından Terör Saldırıları 
•İSG’de Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 
•İSG Maliyet Analizi 
•İSG Mevzuatı 
•İSG’de Teknoloji Yönetimi ve Kullanımı 
•İş Hijyeni 
•İş Hukuku ve Çalışan Hakları 
•İş Sağlığı 
•İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar 
•İş ve Kalite Yönetimi 
•İşe Gelme/Getirilme Kararını Etkileyen Faktörler 
•İşletmelerde Ekipman  Bakım Onarım
•İşyerinde Sağlık Yönetimi
•İyi Uygulama Örnekleri 
•KBRN 
•Kontrol ve Dokümantasyon 
•Kriz Maliyet Analizi 
•Kriz/Acil Durum İletişimi 
•Risk İletişimi 
•Sosyal Güvenlik Sistemi 
•Tehlike ve Risk Analizi 
•Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi 
•Teknoloji Yönetimi ve Kullanımı 
•Triyaj 
•Yangın Risk Yönetimi